ANBI

                                                                                        RSIN  NR. 825506578   

 

 

 

 

                                              Rekening  2017      Begroting 2017    Rekening 2016                  

Baten

Opbrengsten uit bezittingen     €   1.820            €   1.700          €   2.331

Bijdragen gemeenteleden        € 21.322            € 20.650          € 20.963

                  Totaal Baten           € 23.142            € 22.350          € 23.294

Lasten                               

Besteding Pastoraat                 € 14.193             € 14.500       € 14.816

Besteding Kerkdiensten           €   1.680             €   1.650       €   1.633

Lasten kerkelijk gebouw          €    5.464             €   4.124        €  5.626

Vergoeding (koster Organist)   €   3.845              €   3.650       €   3.912

Kosten administratie/bank        €   3.981               €  4.700        €  3.615

                Totaal  lasten           € 29.163              € 28.624        € 29.602

Resultaat (baten – lasten)        €   6.021-             €  6.274-       €  6.308   

 

Diaconie

Baten                                      2017                        2017              2016                                    

Bijdrage gemeenteleden         € 2.683                    € 2.600          € 2.810

Lasten

Diaconaalwerk                       € 2.888                     € 2.700          € 2.825

Resultaat (baten-lasten)       -€    205                    -€    100        – €      15.