De Wiekslag

In woonzorgcentrum De Wiekslag worden regelmatig oecumenische vieringen gehouden.

 

Op woensdag 17 april  is er weer een avondviering.

deze dienst begint om 19.00 uur

De voorganger is ds. Rianne van Zessen

      en zal het Heilig Avondmaal worden gevierd

         Het orgel wordt bespeeld door Sape Jonker

 

          Iedereen is van harte welkom!