Project: De regenboog voor Gambia

Via onze dorpsbewoners Siny Vos en Piet Hiemstra die zich inzetten voor de Stichting "De Regenboog voor Gambia" hoorden we dat ze op zoek zijn naar sponsers voor een nieuw project in Gambia: het bouwen van een klein ziekenhuis in BULOCK. 

In dit dorp met 10.000 inwoners moet men voor een medisch consult ruim 35 kilometer afleggen. Men kent daar geen huisarts, zoals in Nederland, waar je even naar toe kunt, Bevallingen geschieden daar zonder medische begeleiding, met alle gevolgen van dien.

De stichting organiseert activiteiten zoals fancy fairs, boekenmarkten enz. en zorgen dat elke euro ook daadwerkelijk in Gambia terecht komt.

De vergunningen voor de bouw van het ziekenhuis zijn al rond, de bouw wordt hoofdzakelijk door de plaatselijke bevolking gebouwd en ze hopen met de nodige financiele steun de kliniek nog dit jaar te realiseren.

De Diaconie heeft besloten dit project de komende 2 jaar te steunen door middel van giften en collectes, helpt u ons ook mee?

 

 

een eerder project, het bouwen van een school en kerk is al gerealiseerd en in gebruik genomen