Bevestigingsdienst 28-3-21

      Intochtslied: lied 276 vers 1.

 

     Zomaar een dak boven wat hoofden,

     deur die naar stilte open staat.

     Muren van huid,  ramen als ogen,

     speurend naar hoop en dageraad.

     Huis dat een levend lichaam wordt

     als wij er binnen gaan

     om recht voor God te staan.

 

     Votum en groet

 

     Drempelgebed

 

     Lied 418: 1 t/m 3.

 

     God schenk ons de kracht dicht bij U te

     blijven,

     dan zal ons geen macht uit elkander

     drijven.

     Zijn wij in U één, samen op uw wegen

     dan wordt ons tot zegen lachen en

     geween.

 

     Niemand kan alleen, Heer, uw zegen

     dragen;

     zegen drijft ons heen naar wie vrede

     vragen.

     Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang

     wij delen

     horen, helpen, helen, -vruchtbaar in de

     Heer.

     

     Vrede, vrede laat Gij in onze handen,

     dat wij die als zaad dragen door de landen,

     zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede,

     totdat in uw vrede ons hart rusten mag.

 

     Leefregel

 

     Lied 912: 1, 2 en 8

 

     Neem mijn leven laat het Heer

     toegewijd zijn aan uw eer.

     Maak mijn uren en mijn tijd

     tot uw lof en dienst bereid.

 

     Neem mijn handen, maak ze sterk

     trouw en vaardig tot uw werk

     Maak dat ik mijn voeten zet

     op de wegen van uw wet.

 

     Neem en weeg mijn staat en stand

     in de weegschaal van uw hand.

     Maak dat ik in deemoed leer

     knecht te zijn als Gij, o Heer.

 

     Bevestiging:

     Jan Geert Bouma en Gerrit Kolkman.

 

     Lied 360: vers 1 (staande)

 

     Kom schepper, Geest daal tot ons neer,

     houd Gij bij ons uw intocht Heer;

     vervul het hart dat U verbeidt

     met hemelse barmhartigheid.

 

     

 

       Schriftlezing: Psalm 72

 

     Lied 440: vers 1

 

       Ga stillen in den lande,

         uw koning tegemoet

        de intocht is op handen

        van Hem die wonderen doet

        Gij die de Heer verwacht,

        laat ons voor alle dingen

        Hem ons hasanna zingen.

        Hij komt, Hij komt met macht.

 

       Preek

 

      Muziek

 

      Lied 461: 1, 3 en 4

 

       Wij wachten op de koning

       die ons de vrede brengt,

       ontsteken onze lampen

       totdat Hij komt!

 

      Het vuur van onze vreugde,

      de gloed van ons gezang

      zal niet meer kunnen doven

      totdat hij komt!

 

      Wij wachten op de koning

      zijn ster is al gezien.

      Vol vreugde is de morgen

      wanneer hij komt.

 

      Gebeden, Onze Vader

 

     Lied 542: 1 en 2.

 

      God roept de mens op weg te gaan,

      zijn leven is een reis:

      Verlaat wat gij bezit en ga

      Naar 't leven dat u wijs

 

 

     Het volk van God was veertig jaar

     een mensenleven lang-

     op weg naar het beloofde land,

     het land van Kanaãn.

 

                                      Zegen.