Home

 Welkom op de Website van de Protestantse Gemeente Veenhuizen.

 

De Protestantse Gemeente Veenhuizen is sinds 18 april 2017 een zelfstandige

gemeente en valt onder de PKN, Protestantse Kerk Nederland. 

 

Kerkdiensten:
De kerkdiensten worden elke zondagmorgen gehouden in de monumentale Koepelkerk,

Hoofdweg 114 te Veenhuizen.
De diensten beginnen om 9.30 uur. 1 keer in de maand wordt de dienst geleid door onze eigen

predikant, de andere zondagen is er een gastpredikant.

Behalve de schoolvakanties is er voor de kinderen om de twee weken kindernevendienst.

 

 

 

Ook wordt er regelmatig na de dienst gezamenlijk een

kopje koffie gedronken.

Naast de koffie is ontmoeting, bezinning, verbinden en

delen het doel van dit samenzijn.

 

 

 

 

In de kerk is een ringleiding aanwezig zodat ook slechthorende personen de dienst goed kunnen volgen.

Elke dienst wordt opgenomen zodat u ook wanneer u door bijvoorbeeld ziekte de dienst niet bij kunt wonen toch thuis op een later tijdstip de dienst kunt beluisteren.

 

Warm aanbevolen;
Speciaal Benefietconcert Sofia Vasheruk Margarethakerk Norg t.b.v. vluchtelingen Oekraine op Paasmaandag 18 april 2022,               aanvang 15.00 uur.

Voor verdere informatie kijk onder tablad ''Nieuws '' van deze site.