Diaconie

                                                                                                                                         

De meeste kerkbezoekers weten dat diakenen met de collectezak rondgaan  en druk in de weer zijn bij de viering van het avondmaal.

Deze zichtbare taken in de kerkdienst zijn natuurlijk belangrijk, maar diaken zijn is meer dan dat.

De diaconie zorgt ervoor dat er hulp geboden wordt waar niemand anders dat doet en komt op voor mensen die het moeilijk redden in onze samenleving.

De diaconie maakt de gemeente bewust van haar diaconale taak en zijn barmhartigheid en rechtvaardigheid kernwoorden.

Het belangrijkste motto van de diaconie is ˝omkijken naar de medemens” zowel in de gemeente als in binnen- en buitenland.

 

                                                             

 

Rectificatie