De Wiekslag Norg

Vrijdag 20 Januari, avonddienst, Ds E. van Gulik
Aanvang 19.00 uur

Vrijdag  3 Maart, avonddienst, Mevr. P. de Kruijf
Aanvang 19.00 uur

Woensdag 5 April, avonddienst, Dhr. P. de Rijk
Aanvang 19.00 uur

Vrijdag 12 Mei, avonddienst, Mevr. A. Bos
Aanvang 19.00 uur

Vrijdag 4 Augustus, middag-zangdienst
Aanvang 14.30 uur

Vrijdag 8 September, avonddienst, Mevr. A. Bos
Aanvang 19.00 uur

Vrijdag 13 Oktober, avonddienst, Mevr. J. van Beveren
Aanvang 19.00 uur

Vrijdag 24 November, avond- gedachtenisdienst, Mevr. A. te Velde
Inloop vanaf 19.00 uur   Aanvang 19.30 uur