De Wiekslag Norg 2024

Vrijdag 19 Januari, avonddienst, Mw. Alie Bos-Wolgen
Aanvang 19.00 uur

Vrijdag 23 Februari , avondienst, Mw. Joke van Beveren 
Aanvang 19.00 uur

Woensdag  27 Maart, avonddienst, ds. Diete Kits
Aanvang 19.00 uur

Vrijdag 24 Mei, avonddienst, Mevr. Alie Bos-Wolgen
Aanvang 19.00 uur

Vrijdag 9 Augustus, middag-zangdienst, 
Aanvang 14.30 uur

Vrijdag 13 September, avonddienst, Mevr. Petra de Kruijf
Aanvang 19.00 uur

Vrijdag 11 Oktober, avonddienst, Mevr. Joke  van Beveren
Aanvang 19.00 uur

Vrijdag 22 November, avond- gedachtenisdienst, Geestelijk Verzorger
Inloop vanaf 19.00 uur   Aanvang 19.30 uur