Gebruikersplan tijdens kerkdiensten.

 

 

Gebruiksplan activiteiten in en rond het kerkgebouw, de kerkdiensten vanaf  ???? gedurende de maatregelen rond het coronavirus die vanuit de overheid (RIVM) gesteld worden.

Richtlijnen RIVM

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?

 •  Was vaak uw handen.
  •    Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  •    Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  •    Schud geen handen.
  •    Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Aantal personen in het kerkgebouw

Vanaf 1 juni 2020 is het toegestaan maximaal 30 personen deel te laten nemen aan een bijeenkomst, in ons geval is de bijeenkomst een kerkdienst, met in acht neming dat er 1,5 meter afstand tussen de deelnemende personen is, en dat de personen die willen deelnemen dit vooraf gemeld hebben. Het hangt van de grootte van het gebouw of de zaal af hoeveel mensen er uiteindelijk kunnen deelnemen aan een bijeenkomst, maar het maximum aantal is 30 Aanmelden ( reserveren)  voor de dienst kan tot 9.25 uur, dus bij de ingang, voor aanvang van de dienst of eerder telefonisch 06-41235972

 

Regels in het kerkgebouw

 • Bij de ingang van de kerk staat de coördinator die begroet, aanwijzingen geeft, vragen beantwoord en ieder vraagt of hij/zij corona gerelateerde klachten heeft.
 • De kerkenraad zorgt ervoor dat de kerk zo wordt ingericht dat de 1,5 meter afstand gewaarborgd is.
 • Bij het betreden van de kerk, bij de ingang staat een ontsmettingsmiddel klaar om de handen te ontsmetten
 • Er wordt een looproute aangegeven.
 • De eerste plek in de banken naast en gangpad wordt niet gebruikt.
 • Jassen houden we aan, of nemen we mee in de bank, kapstokken worden weggehaald
 • Na afloop van de dienst wordt er niet nagezeten en koffie gedronken
 • Toiletbezoek tot een minimum beperken.
 • Het gebruik van de consistoriekamer is beperkt, uitsluitend voor de koster, dienstdoende dominee, ouderling en diaken.
 • Na gebruik worden de microfoon, de lessenaar, de deurklinken, de banken, het sanitair, de consistorie en alles waar gebruik van gemaakt wordt, gereinigd. De coördinator begeleidt het schoonmaken.
 • Bij het verlaten van de kerk: De coördinator geeft aan welke rij/bank de kerk verlaten

 

 

In de dienst

 • Er worden geen handen geschud, ( welk gebaar maken we wel?)
 • De afkondigingen worden door de predikant voor gelezen
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van een lector
 • Er wordt niet gezongen. De organist speelt de liederen, tekst van de liederen kunnen voorgelezen worden door de voorganger.
 • Bij de uitgang worden de drie collectes gehouden.

 

 

 

 

 

Bijzondere vieringen en bediening sacramenten

 

Bediening sacramenten

 • Tot nader te bepalen datum, of in overleg op het moment dat er vraag naar is word bepaald hoe de bediening van de sacramenten kan plaats vinden.

Overige bijzondere diensten ( rouwdiensten, huwelijksdiensten etc)

De overige diensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities en protocol als hierboven beschreven. Extra aandacht in deze bijzondere diensten voor:

 • Zegenen op anderhalve meter afstand
 • Feliciteren en condoleren zonder fysieke aanraking
 • Aanwijzingen opvolgen van coördinator of bijvoorbeeld uitvaartleider.

 

Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten ( vergaderingen, visitatie ec.)

 • Kan de bijeenkomst uitgesteld worden? Zo ja, dan wordt deze uitgesteld.
 • Elke keer als de vraag zich voordoet om een bijeenkomst anders dan een kerkdienst te organiseren de afweging maken of het nodig is om bij elkaar te komen.